For udstillere

For udstillere 


Reg. nr./kontonummer for indbetaling:


7030 - 000 1812 791 i Sydbank VejleKunstnerne der deltager på udstillingen 2020 har i maj måned modtaget besked om hvilken stand man har fået tildelt. Indbetaling af standleje skal ske til ovenanførte kontonummer senest 15. juni 2020. HUSK at oplyse dit navn på betalingen.


Leje af eventuelle spots (kr. 150,- / stk)  indbetales samtidig.

Som noget særligt har vi i år to stande, med nye "upcoming" unge kunstnere, og vil også gerne, om der i år kunne være nogle "arbejdende" stande.


Vi forventer, at udstillerne er til stede på standen under udstillingen. Det er med til at skabe en levende kunstudstilling, ligesom det fremmer muligheden for en dialog mellem kunstnerne og de besøgende. 


I lighed med tidligere år, udgiver vi et kunstnerkatalog i A5 format, hvori hver kunstner får en side til at præsentere sig selv og sin kunst. De besøgende vil ved indgangen få udleveret et katalog.


Du skal ikke betale provision af dit salg, men du skal donere et af dine værker. Værket indgår i et lotteri, som sælges under udstillingen, mens enkelte værker vil blive udloddet på indgangsbilletten, som koster 50,00 Kr.


Du skal selv sørge for eventuel tyveriforsikring (lokalerne er forsynet med tyverialarm uden for åbningstiden), ligesom øvrige ejendele (mobiltelefoner, tasker,  tegnebøger mv. henstår for kunstnerens egen forsikring. 

Arrangøren fraskriver sig ethvert ansvar for person-, ting- og formueskade samt tyveri, der måtte overgå kunstneren eller evt. hjælper.


Kunst på Domus bærer ikke noget ansvar for flytning eller aflysning af udstillingen i tilfælde vi ikke er herre over, f.eks. brand, vandskade, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, uroligheder og andre lignende force majeure situationer.


Der vil være mulighed for at leje spots, nærmere vil fremgå af et senere brev. Øvrigt standmateriale (bord, stol etc.) skal du selv medbringe, ligesom du selv skal sørge for ophængning og nedtagning af din udstilling.


I det udsendte meddelelsesbrev fremgår ligeledes, at hver kunstner skal fremsende et portrætfoto og en kort beskrivende tekst om sig selv, kontaktoplysninger der ønskes medtaget i kunstnerkataloget og på hjemmesiden, samt fotos af 1 eller flere kunstværker, til kunstnerkatalog og hjemmeside mv.


Vi forbeholder os ligeledes ret til evt. også at bruge de indsendte fotos mv., til promovering af udstillingen i foldere, på Face-book, plakater, i avisartikler og i andre medier.


For eventuelt yderligere spørgsmål må du meget gerne kontakte Jan Holdt Matthiesen:


E-mail:      infoXform2.dk

(Udskift X med @ i mailadressen)


Telefon:     6093 0882
Link til yderligere informationer, og 

Tilmeldingsformular 2020

Interesserede kunstnere kan endvidere holde sig orienteret,

ved at tilmelde sig Facebook-gruppen


Kunstudstilling på DomusAdresse:

Domus, Ved Sønderåen 1

7100 Vejle

Facebook

Email

Copyright @ Alle rettigheder forbeholdes