For udstillere

For udstillere 


Reg. nr./kontonummer for indbetaling:


7030 - 000 1812 791 i Sydbank VejleBemærk: Teksten nedenfor er fra februar 2019, og vedrører udstillingen 2019.


Ny tekst og tilmeldingsformular vedrørende udstillingen i efteråret 2020 indsættes på denne side, primo 2020


Udstillende kunstnere fra 2019 vil modtage en invitation til at deltage igen i 2020.  I tilfælde af, at der herefter er ledige stande, vil kunstnere fra ventelisten komme i betragtning.
Februar 2019:


Har du lyst til at deltage i kunstudstillingen, beder vi dig udfylde og indsende en tilmeldingsblanket (se linket nederst på denne side) eller tilmelde dig via e-mail til Jan H Matthiesen (se nederst) så hurtigt som muligt og senest søndag den 14. april 2019.


Hvis vi modtager flere tilmeldinger, end der er plads til, forbeholder vi os retten til at vælge mellem de tilmeldte.


Vi forventer, at udstillerne er til stede på standen under udstillingen. Det er med til at skabe en levende kunstudstilling, ligesom det fremmer muligheden for en dialog mellem kunstnerne og de besøgende. Arbejdende værksteder giver ligeledes øget interesse.


I lighed med tidligere år, udgiver vi et kunstnerkatalog i A5 format, hvori hver kunstner får en side til at præsentere sig selv og sin kunst. De besøgende vil ved indgangen få udleveret et katalog.


Du skal ikke betale provision af dit salg, men du skal donere et af dine værker. Værket indgår i et lotteri, som sælges under udstillingen, mens enkelte værker vil blive udloddet på indgangsbilletten, som koster 50,00 Kr.


Du skal selv sørge for eventuel tyveriforsikring (lokalerne er forsynet med tyverialarm uden for åbningstiden). Der vil være mulighed for at leje spots, nærmere vil fremgå af et senere brev. Øvrigt standmateriale (bord, stol etc.) skal du selv medbringe, ligesom du selv skal sørge for ophængning og nedtagning af din udstilling.


Endelig bekræftelse på deltagelse vil blive sendt ud i uge 32. Bekræftelsen vil indeholde detaljer om betaling af standleje, leje af spots mm. Du til den tid vil blive bedt om at fremsende et portrætfoto og en kort beskrivende tekst om dig selv, kontaktoplysninger der ønskes medtaget i kunstnerkataloget og på hjemmesiden, samt fotos af 1 eller flere kunstværker, til kunstnerkatalog og hjemmeside mv.


Vi forbeholder os ligeledes ret til evt. også at bruge de indsendte fotos mv., til promovering af udstillingen i foldere, på Face-book, plakater, i avisartikler og i andre medier.


For eventuelt yderligere spørgsmål må du meget gerne kontakte Jan Holdt Matthiesen:


E-mail:      kontaktXkunstpaadomus.dk

(Udskift X med @ i mailadressen)


Telefon:     6093 0882
Link til yderligere informationer, og 

Tilmeldingsformular

Interesserede kunstnere kan endvidere holde sig orienteret,

ved at tilmelde sig Facebook-gruppen


Kunstudstilling på DomusAdresse:

Domus, Ved Sønderåen 1

7100 Vejle

Facebook

Email

Copyright @ Alle rettigheder forbeholdes