Om Loge 109 John Welch

Om os


Loge Nr. 109, John Welch er en Odd Fellow broderloge, under den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark. 


Ordenens formål er:

"At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse"


Ordenen tilstræber - gennem sin lære - at hjælpe sine medlemmer gennem livet og give dem en livsholdning, som de hver især kan tage med sig ud i dagligdagen.


Ordenens hovedmål har både et etisk og et humanitært sigte. Et etisk rettet mod den enkelte, og et humanitært rettet mod det lokale, nationale og internationale - udenfor Ordenen.


Broderloge John Welch uddeler årlige donationer til diverse velgørende formål.

Ordensbygningen, Koldingvej 1, 7100 Vejle